اریسا بورس

سخنی با خوانندگان اریسا بورس

اگر می خواهیم اسیر صفهای خرید و فروش نشویم اگر می خواهیم سرمایه هایمان به سفته بازان بازار ندهیم فقط یک راه دارد و آنهم تحلیل است چیزی که بیشتر از هرچیزی فقر آن در بورس تهران احساس می گردد. هدف این سایت تحلیل بنیادی و تکنیکال سهام بورس تهران است. تا بتوانیم از این طریق سرمایه هایمان را افزایش دهیم. مطمئننا تحلیل های بنیادی و تکنیکال این سایت خالی از اشکال نیست از کلیه خوانندگان تقاضا می شود تا اشکالاتمان را یاد آور شوند تا با اصلاح آن بتوانیم روز به روز بر محتوای سایتمان بیفزاییم.

 گزارش نه ماهه مارون قابل قبول و نسبت به گزارش شش ماهه از شرایط بهتری برخوردار است رشد مقداری فروش با عث رشد مبلغ فروش و همچنین سود ناخالص شده است . برآورد می گردد سود ناخالص سه ماهه پایانی سال نیز در حدود پاییز محقق شود و همچنین با توجه به روند روبه رشد دلار نیمایی و رشد اگر اتفاق خاصی نیفتد سود امسال کف سود سال آینده خواهد بود . لذا در به نظر می رسد سود امسال بین 610 تا 625 تومان محقق شود و این سود در سالهای رو به رشد باشد همچنین دو زیر مجموعه مارون یعنی پتروشیمی های بوشهر و ایلام امسال به بهره برداری می رسند که البته سود دهی آنها در سالهای آینده اتفاق خواهد افتاد همچنین با توجه به فرو داخلی %70 مارون تا حدودی ریسک تحریمها کمتر روی این شرکت اثر می گذارد. با توجه به این تقاسیر سرمایه گذاری بلند مدت در نماد مارون می تواند سود دهی قابل قبولی برای سرمایه گذار داشته باشد. 

بررسی عملکرد نه ماهه مارون و برآوردد سود 98 این نماد
نگارش بیست بهمن 98

 گزارش کچاد در سه ماهه سوم چندان دلچسب نبود کاهش همزمان مقدار و نرخ فروش موجب کاهش سود ناخالص شده است اما به نظر می رسد با رشد قیمت شمش فولاد در بازار و همچنین افزایش نرخهای فولاد خوزستان و مبارکه به عنوان مرجع قیمت گذاری گزارش کوارتر چهارم بهتر باشد. پیش بینی سود 98 کچاد بین 104 تا 110 تومان برای هر سهم می باشد . نقطع قوت دو قلوهای سنگ اهنی عدم افزایش بهای تمام شده به نسبت نرخهای فروش می باشد هردو شرکت کچاد وکگل در حال حاضر دارای زنجیره کامل تولید می باشند که موجب رشد سود آوری این شرکتها می باشد ریسک عمده کچاد احتمال کاهش نرخهای جهانی و همچنین رشد قطعی حاملهای انرژی در سال آینده و همچنین کاهش ذخیره ماده معدنی می باشد که البته دو مورد اول با افزایش نرخ ارز جبران خواهدشد. اما در حال حاضر بازار به شرکتهای فلزی معدنی P/E بالایی نمی دهد لذا رشد قیمت این سهمها چندان رضایت بخش نیست اما برای سرمایه گذاران ریسک گریز و دراز مدت که خواهان سودی بهتر از سود بانکی می باشند

بررسی عملکرد نه ماهه کچاد و گمانه زنی سود 98 این نماد
نگارش پنجم بهمن 98

در این گزارش به بررسی عملکرد بانک خاورمیانه با نماد وخاور در شش ماهه اول 98 پرداخته شده و سود سال 98 این نماد طبق بررسی های به عمل آمده حدود 75 تومان محقق می گردد 

بررسی عملکرد شش ماهه اول وخاور و گمانه زنی سود 98 این نماد
نگارش پانزدهم آذر 98

گروه سنگ آهنی بورس تهران (کچاد کگل وکنور و کگهر ) از شرایط بنیادی خوبی برخوردارند رشد همزمان قیمت جهانی فولاد و نرخ ارز و عدم رشد بهای تمام شده که عمدتا هزینه های سربار (حاملهای انرژی) می باشند موجب رشد سودآوری این شرکتها شده است . دو شرکت اصلی این صنعت یعنی کچاد و کگل در حال حاضر موفق به راه اندازی چرخه کامل فولاد شده اند که این موضوع موجب رشد و تداوم سود آوری این شرکتها شده است همچنین کچاد علاوه بر چرخه کامل فولاد در مجموعه صنعتی معدنی چادر ملو با سرمایه گذاری در شرکتهایی مانند فولاد ارفع (%43) تامین سرمایه امید (%16) و فولاد ابرکوه ، فولاد شاهرود ، فولاد غدیر و ... تا حدودی رشد سود آوری خودرا برای آینده تضمین کرده است. اما ریسک بزرگ این شرکتها ( تقریبا تمام شرکتهای معدنی) رشد حتمی حاملهای انرژی در سال 99 می باشد که موجب رشد مستقیم هزینه ای سربار و به طور غیر مستقیم هزینه های مواد اولیه می باشد که در نتیجه برای سال آینده منتظر رشد بالای بهای تمام شده می باشیم و از طرف دیگر به احتمال زیاد حقوق دولتی معادن در سال آینده رشد زیادی خواهد داشت . اما رشد فروش تابع رشد نرخ فروش فولاد خوزستان و نرخ جهانی فولاد و نرخ ارز می باشد .در صور تیکه رشد فروش به اندازه بهای تمام شده نباشد باید منتظر کاهش سود آوری کچاد باشیم هر چند با توجه به رشد سودآوری زیر مجموعه ها و رشد فروش حاصل از فولاد تولیدی شرکت ممکن است این روند کاهشی شدید نباشد اما به هر حال این ریسک وجود دارد با تحلیل انجام شده در قسمتهای قبلی در سال 98 به نظر می رسد کچاد موفق شود سود خالص 4800 میلیارد تومان (110 هر سهم) را محقق کند . لذا برای سرمایه گذاری در این سهم باید به طور دقیق تاثیر نرخ حامل های انرژی را روی بهای تمام شده و همچنین نرخ های فروش را زیر نظر گرفت و تا زمانیکه حاشیه سود ناخالص (%44 پیش بینی 98) کاهش زیادی نداشته باشد می توان با هدف بازده حدود %40 سالانه در این نماد سرمایه گذاری کرد. 

بررسی عملکرد شش ماهه اول کچاد و گمانه زنی سود 98 این نماد
نگارش بیست چهارم آبان 98

گزارش شش ماهه شسپا گزارش نسبتا ضعیفی بود رشد شدید بهای تمام شده در برابر کاهش نسبی نرخهای فروش موجب کاهش سود ناخالص نسبت به سه ماهه اول و همچنین کاهش حاشیه سود ناخالص شسپا شده است. هرچند در شش ماهه دوم نرخ لوبکات کاهش می یابد اما با توجه به روند کاهشی نرخ روغن پایه در بازار های جهانی و عدم رشد قیمت روغن در بازار داخلی در ماههای باقیمانده امسال، فعلا امیدی به رشد سود آوری شسپا نیست و به نظر می رسد سود امسال شسپا در حالت خوشبینانه به 200 تومان و در حالت واقع بینانه تر حدود 180 تومان محقق شود که این موضوع روند کاهشی قیمت سهم را توجیه می کند. 

بررسی عملکرد شش ماهه اول شسپا و گمانه زنی سود 98 این نماد
نگارش پانزدهم آبان 98

گزارش سه ماهه دوم مارون نسبت به سه ماهه اول ضعیف تر بود کاهش همزمان نرخ فروش و مقدار تولید در کنار افزایش نرخ گاز موجب کاهش %8 سود ناخالص شده است. اما در مجموع شرایط مارون با توجه به راه اندازی دو طرح پتروشیمی بوشهر و ایلام و همچنین فروش قابل قبول مطلوب می باشد . به نظر می رسد در صورت عدم افت بیشتر نرخهای فروش و رشد منطقی نرخ گاز در پاییز و زمستان مارون بتواند به سود حداقل 580 تومان در سال 98 دست یابد که این سود می تواند تا 600 تومان رشد یابد. ریسک عمده صنعت پتروشیمی تحریمها و اجبار شرکتها به دادن تخفیفات گسترده می باشد که با توجه به سهم %70 داخلی مارون این ریسک کمتر می باشد. اگر قصد سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی را دارید مارون می تواند گزینه کم ریسکی با بازده معقول باشد. 

بررسی عملکرد شش ماهه اول مارون و گمانه زنی سود 98 این نماد
نگارش پنجم آبان 98

رشد نرخ فروششسپا در سال 97 شرایط خوبی را تجربه کرد رشد قیمت ارز و بارانه لوبکات موجب رشد سود آوری شسپا شد اما امسال شرایط متفاوت شده است کاهش نرخ روغن پایه و ثبات نرخ ارز موجب کاهش نرخ فروش محصولات شسپا شده است هر چند این کاهشش با رشد مقداری تا حدود زیادی جبران شده است و از طرف دیگر لوبکات دیگر مشمول یارانه نیست و در 5 ماهه ابتدایی سال در نرخ 4400 تومان ثابت بوده است که این شرایط موجب کاهش حاشیه سود شسپا شده است . نکته جالب در شسپا کاهش قیمت لوبکات به حدود 3900 تومان در شهریور می باشد که باید دید تا پایان سال ادامه دار خواهد بود یا نه. به هر حال با شرایط فعلی سود سال 98 شسپا در حدود 250 تومان کارشناسی می شود. با توجه به اینکه در بورس تهران به شرکتهای بنیادی و با ثبات P/E بالایی داده نمی شود و به نظر می رسد قیمت شسپا تا حدود 1200 تومان بیشتر رشد نخواهد کرد . همچنین در شسپا موضوع طلب 124 میلیون دلاری از شرکت نفت بابت تامین فراوردهای نفتی در زمان تحریم ، با توجه به مشخص نبودن شرایط و مقدار وصول در این تحلیل در نظر گرفته نشده است با توجه به شرایط زمان تحلیل به نظر می رسد سرمایه گذاری در شسپا به برای سرمایه گذاران ریسک گریز و صندوقها مورد توجه باشد مگر اینکه کاهش نرخ لوبکات ادامه دار باشد که در این صورت رشد سود آوری شسپا حتمی است. 

بررسی عملکرد سه ماهه اول شسپا و گمانه زنی سود 98 این نماد
نگارش هچدهم شهریور 98

شرایط کچاد بسیار خوب است رشد حاشیه سود و همچنین رشد نرخ فروش و عدم رشد بهای تمام شده به همان نسبت موجب رشد سود آوری کچاد شده است و به نظر می رسد حداقل تا پایان سال این شرایط ادامه پیدا کند . همچنین پرتفو ارزشمند کچاد سود آوری کچاد را با کیفیت تر می کند به نظر می رسد کچاد امسال بتواند براحتی سود 150 تومانی را محقق کند و باتوجه به اینکه این سود کاملا عملیاتی است حداقل برای سال آینده نیز کف سود همین حدود خواهد بود لذا سرمایه گذاری در این نماد برای سرمایه گذاران ریسک گریز توصیه می گردد . 

بررسی عملکرد سه ماهه اول کچاد و گمانه نی سود 98 این نماد
نگارش بیست ششم مرداد 98

با توجه به بررسی های که انجام شد در صورتیکه شرایط به همین گونه ادامه پیدا کند یعنی نرخ جهانی گاز در همین قیمتها ثابت شود، دولت به عنوان مرجع نهایی این کاهش را بپذیرد و تغییرات در نرخ ارز مرجع معقول باشد مارون بتواند در یک سناریو عادی در سال 98 براحتی می تواند بین 650 تا 700 تومان سود محقق کند و در قیمتهای فعلی سهام مارون بسیار کم ریسک است . ضمننا در صورت راه اندازی پتروشیمی بوشهر و به سود رسیدن این مجموعه در دو تا سه سال آینده شرایط مارون بسیار بهتر خواهد شد. و می تواند از این محل سود قابل قبولی را شناسایی کند.  

بررسی عملکرد سه ماهه اول مارون و گمانه زنی سود 98 این نماد
نگارش چهارم مرداد 98

در سال 97 شسپا شرایط بسیار خوبی را تجربه کرد رشد مبلغ فروش که در سایه رشد قیمت محصولات بدست آمد و عدم رشد لوبکات ماده اصلی در بهای تمام شده شرکت به همان میزان و همچنین دریافت یارانه جهت لوبکات دریافتی موجب رشد سود شسپا شد اما در سال 98 شرایط تا حد زیادی تغییر کرده است رشد بهای تمام شده به احتمال زیاد بیشتر از رشد فروش خواهد شد و حاشیه سود شرکت کاهش خواهد یافت با توجه به ثبات دلار و همچنین کاهشی بود نرخ روغن پایه جهانی و حساسیت دولت روی قیمت روغن داخلی و ثبات مقدار تولید، رشد مبلغ فروش را کم خواهد کرد. ولی رشد بهای تمام شده ناشی از رشد قیمت لوبکات ادامه خواهد یافت. لذا به نظر می رسد در سال 98 رشد سود آوری شسپا کاهشی بوده و در حالتهای خوشبینانه شسپا بتواند سود سال 97 را تکرار کرده و یا نهایتا بتواند %10 فراتر از 97 محقق کند. 

بررسی عملکرد 97 شسپا و گمانه زنی سود 98 این نماد
نگارش بیست نهم تیر 98

مارون عملکرد بسیار خوبی را در سال 97 به نمایش گذاشت . که البته با رشد قیمت ارز و عدم رشد قیمت گاز در نه ماهه اول 97 امری طبیعی به شمار می رفت اما در سال 98 هم می توان در صورت عدم رشد شدید قیمت گاز خوراک و یا قیمت گذاری دستوری محصولات، می توان به رشد سودآوری مارون امید داشت عملکرد خوب سه ماهه چهارم 97 مارون که شرایط مشابه سال98 را نشان می دهد در کنار فروش عالی دو ماهه اول 98 در صوتیکه بهای تمام شده رشد نا متعارفی نکند می تواند منجر به سود حدود600 تومانی در سال 98 بشود. با توجه به اینکه حدود %60 فروش مارون با نرخ ارز مبادله ای و به سایر مجتمع ها می باشد ریسک تحریمها را کمتر می کند و همچنین مارون زیر مجموعه ای ارزشمندی مانند پتروشیمی لاله (سهم%64) ، مجموعه عظیم پتروشیمی بوشهر نزدیک به بهره برداری ( سهم %40) ، پتروشیمی سلمان (سهم %34) پتروشیمی ایلام در آستانه بهره برداری (سهم 76/6) و چند شرکت زیر مجموعه دیگر در کنار طرحهای توسعه ای خود شرکت تداوم سود آوری مارون در سالهای آینده را تضمین می کند . به نظر می رسد سرمایه گذاری در نماد مارون برای سرمایه گذاران بلند مدت از بازده بسیار خوبی برخوردار باشد.  

بررسی عملکرد 97 مارون و گمانه زنی سود 98 این نماد
نگارش ده خرداد 98

بی شک شرکتهای معدنی یکی از بنیادی ترین سهمهای بورس تهران می باشند کیفیت بالای محصولات تولیدی این شرکتها و راه اندازی پی در پی طرحهای توسعه در کنار رشد قیمتهای جهانی و افزایش نرخ ارز همواره روند سود سازی این نمادها را بارشد همراه کرده است. کچاد نیز یکی از بهترین شرکتهای معدنی بورس تهران است که روند قابل قبول رشد سود آوری در سالهای مختلف داشته است. راه اندازی پروژهای مختلف مانند یک میلیون تنی فولاد ، طرح آهن اسفنجی در کنار پرتفو ارزشمندی از سهامی مانند ارفع، تامین سرمایه امید و ... روند سودآوری این شرکت هموار کرده است. اما افزایش ارزش بازار این شرکتها متناسب با روند سود سازی آنها خواهد بود و سفته بازی در این نمادها غالبا نقشی ندارد لذا رشد قیمت سهم آرام و منطقی خواهد بود . کچاد سال 97 را باسود 796 ریال (حسابرسی نشده) به پایان برد و به نظر می رسد در سال 98 رشد روند سودآوری با شیبی آرامتر از سال 97 ادامه پیدا کند و سود سال 98 با رشد حداقل %10 (کاملا بدبینانه) نسبت به سال 97 محقق شود. به نظر می رسد سرمایه گذاری در این نماد برای سرمایه گذاران بلند مدت و ریسک گریز گزینه خوبی باشد. 

بررسی عملکرد 97 کچاد و گمانه زنی سود 98 این نماد
نگارش بیست و هشتم اردیبهشت 98

در این مقاله عملکرد چهار ساله کچاد بررسی شده است و میزان سود بدست آمده از این سرمایه گذاری با سود بانکی مقایسه شده است 

سرمایه گذاری با هدف خلق ثروت در کچاد
نگارش بیست دوم اردیبهشت98

با نگاهی به روند عملکرد چند ساله آپ مشخص می شود سود این شرکت همه ساله افزایش می یابد مواردی مانند رشد نقدینگی و سرعت گردش پول، رشد تکنولوژی و استفاده روز افزون از گوشی های هوشمند و تبلیغات مناسب روی اپلیکشین آپ از دلایل این افزایش سالیانه سود می باشند و این روند افزایشی موجب رشد رقابت خواهد شد اما با توجه به روند رشد خدمات الکترونیک این صنعت تا سالها به اشباع نخواهد رسید . همچنین این صنعت در برابر تحریمها و تغییر نرخ ارز نسبت به بسیاری صنایع از مصونیت بالاتری بر خوردار است . به نظر می رسد سرمایه گذاری در نماد آپ در قیمتهای کمتر از 1200 تومان با هدف شرکت در مجامع افزایش سرمایه و تقسیم سود گزینه کم ریسکی باشد اما از بازده قیمتی بالایی هم برخوردار نیست یا به عبارتی بازار P/E بالایی به این سهمها نمی دهد. لذا می تواند مانند گروه لیزینگ به عنوان سهم کم ریسک سبد برای افراد ریسک گریز مناسب باشد. 

تحلیل سود 97 و 98 آپ
نگارش یازدهم اسفند97

مارون یکی از بزرگترین مجتمع های پتروشیمی های جهان می باشد که انواع محصولات گروه اتیلن را در ظرفیت بسیار بالا تولید می کند که حدود 64% آنرا داخلی به سایر مجتمع هل با ارز مبادله ای و 36% آنرا صادر می کند. با رشد نرخ ارز نرخ فروش محصولات مارون افزایش یافته که این موضوع علی رغم کاهش نسبی حجم تولید موجب رشد %39 مبلغ فروش شده است . از طرف دیگر افزایش نرخ گاز خوراک در سه ماهه سوم امسال چشمگیر بوده است . که این موضوع اگر مارون نتواند به قیمت نرخ محصولات تولیدی خود را افزایش دهد با توجه رکود و کاهش تولید احتمالی سال آینده موجب کاهش سود ناخالص و سود خالص شرکت در سال آینده خواهد شد . مارون پروژه های زیادی در حال راه اندازی دارد و همچنین سهامدار شرکتهایی مانند پتروشیمی لاله(%64) ، پتروشیمی بوشهر(40%) پتروشیمی سلمان(%34) و پتروشیمی ایلام ( %76/6) می باشد که باراه اندازی این پروژها سود شرکت افزایش می باید. به نظر می رسد مارون با سرمایه جدید در سال 97 ، حداقل 400 تومان تومان سود بسازد . لذا سرمایه گذاری در این سهم برای سهامدارانی که خواهان سود جایگزین بانک می باشند (بازده سالانه %40) و یا برای کاهش ریسک سبدهای پرریسک پیشنهاد می گردد .

بررسی گزارش نه ماهه97  مارون
نگارش بیست و نهم بهمن ماه97

در این مقاله به بررسی سود سال 97 بورس کالای ایران با نماد کالا پرداختیم . بی شک کالا یکی از کم ریسک ترین نمادهای بورس ایران است . شرکتی انحصاری ، با درآمدی نقدی و تضمین شده ، کمترین اثر پذیری از تحریم در کنار رشد زمینه سود سازی و ورود محصولات جدید به معاملات بورس کالا، نماد کالا به یک سهم کم ریسک و با بازده معقول در بورس تهران تبدیل کرده است تنها ریسک شرکت کاهش حجم معاملات به دلیل رکود سال آینده می باشد. به نظر می رسد کالا تا پایان سال حدود 66 تومان را محقق کند اما برای سال آینده اغلب شرکتهای بورس تهران از جمله کالا با کاهش احتمالی سود به دلیل رکود و افزایش بهای تمام شده مواجه هستند کالا نیز از این موضوع در امان نیست . به نظر می رسد سهام داری در کالا با دید چند ساله امری منطقی و سود آور باشد. 

بررسی سود سال 97 کالا
نگارش بشانزدهم بهمن ماه97

در این مقاله به بررسی سود سال 97 شسپا پرداختیم و نتیجه گرفتیم در بدبینانه ترین حالت شسپا امسال 717 تومان سود می سازد،که در نتیجه به نظر می رسد قیمت 3500 تومانی قیمت کف برای شسپا باشد. شسپا تا پایان سال 96 حدود 176 تومان سود انباشته دارد که به احتمال زیاد از این محل شسپا افزایش سرمایه سنگین خواهد داد. مهمترین ریسکهای شسپا مشکلات تحریم و حتمی بودن حذف یارانه لوبکات و افزایش بهای تمام شده می باشد. همچنین شسپا پروژه توسعه ای مهمی ندارد اما به نظر می رسد قیمتهای فعلی برای شسپا کاملا ارزنده باشد. لذا سرمایه گذاری در شسپا با هدف شرکت در مجمع عمومی و همچنین انتظار برای افزایش سرمایه احتمالی امری منطقی خواهد بود .

بررسی سود سال 97 شسپا
نگارش بیست دوم دی ماه97

شسپا یکی از بزرگترین تولید کنندگان روغن پایه و روغن موتور با برند اسپیدی در خاور میانه است و بیشتر محصول این شرکت صادراتی می باشد. همانطوریکه محاسبه شد سرمایه گذاری در شسپا در دوره چهار ساله گذشته توجیه چندانی نداشته است. اما امسال وضعیت شرکت متحول شده است رشد قیمت فروش در کنار یارانه دولتی برای ماده اولیه اصلی شسپا ( لوب کات) سود آوری شسپا را متحول نموده است . از طرفی سود انباشته بالا (تقریبا 176تومان به ازای هر سهم تا پایان سال 96) و عدم انجام افزایش سرمایه در 7 سال اخیر شرکت را ملزم به افزایش سرمایه می کند . لذا سرمایه گذاری میان مدت با دید مجمع 97 و شرکت در مجع احتمالی افزایش سرمایه منطقی به نظر می رسد.

سرمایه گذاری با هدف خلق ثروت نفت سپاهان
نگارش پنجم دی ماه97

گروه شرکتهای سرب روی با نمادهای ارزشمندی مانند کاما، فاسمین ، کروی کیمیا و ... در بورس تهران حضور دارند . تقریبا تمام این شرکتها با دریافت خاک روی از معادن داخلی مانند انگوران ، مهدی آباد و .... و استحصال سرب سروی ، تولیدات خودرا مستقیم یا غیر مستقیم صادر می کنند. مهمترین ریسک تمامی این شرکتها کاهش خاک با عیار مناسب می باشد. کیمیا نیز از این موضوع مستثنی نیست . کاهش %40 تولید نسبت به پارسال بدلیل همین کمبود مواد اولیه بوده است هرچند افزایش نرخ ارز و کنترل بهای تمام شده باعث شده سود شش ماهه نسبت به پارسال 22% افزایش یابد . نکته قوت کیمیا در شش ماه گذشته کنترل بهای تمام شده بوده است به طوریکه حاشیه سود ناخالص نسبت به شش ماهه اول پارسال از 34 به %40 رسیده است . اما کاهش تولید و نبود خاک مناسب بسیار نگران کننده است هر چند شرکت برنامه های برای اکتشاف و استخراج خاک روی دارد که هنوز به نتیجه خاصی نرسیده است. لذا به نظر می رسد کیمیا اگر نتواند در شش ماه باقی مانده تولید خودرا افزایش دهد روند افزایش سود متوقف ونزولی خواهد شد و احتمالا کیمیا نمی تواند به سودی معادل سال گذشته برسد . 

بررسی گزارش شش ماهه کیمیا
نگارش بیست و یکم آبان97

بی شک بانک خاور میانه یکی از بهترین و بنیادی ترین بانکهای ایران است ساختار کاملا خصوصی ، تمرکز روی کاهش هزینه و ریسک در کنار افزایش درآمد مشاع این بانک کوچک را به بانکی سود آور و پیشرو تبدیل کرده است اما مشکلات صنعت بانکداری و رکود حاکم بر جامعه موجب شده بازدهی و خاور دلچسب نبوده و در یک دوره سه ساله بازده این سهم تقریبا معادل سود بانکی در این دوره بوده است (66 درصد). و بین سرمایه گذار ریسک پذیر و سپرده گذار بدون ریسک فرقی وجود ندارد . هرچند می توان امیدوار بود با افزایش ارتباطات با بانکهای اروپایی وضعیت سودآوری وخاور بهتر شود اما بازده گذشته توجیهی برای سرمایه گذاری در این سهم باقی نمی گذارد مگر اینکه تحولات زیادی مانند افزایش سرمایه سنگین و یا ورود سهامداران درصدی جدید و یا ایجاد یک پل ارتباطی ارزی با اروپا در سهم ایجاد شود. 

سرمایه گذاری با هدف خلق ثروت در بانک خاور میانه
نگارش بیست و هفت مهر97

رشد قیمت جهانی اوره که همگام با رشد قیمت نفت اتفاق افتاده است در کنار رشد قیمت دلار موجب شده تا توجه به نمادهای اوره ساز و لیدر آنها شپدیس بیشتر شود در کنار این موضوع مشکل تحریمها و نا مشخص بودن نرخ خوراک به عنوان ریسک این سهمها مطرح می باشد. در این مقاله تحلیلی به بررسی سودآوری شپدیس در چهار سناریو پرداختیم . به احتمال زیاد در صورت عدم تحریم و محقق شدن فروش مقداری، میزان سود شپدیس در سال مالی منتخی به شهریور 98 بین دو سناریو 2و 3 و در حدود 400 تومان اتفاق خواهد افتاد و این نماد همچنان به عنوان گزینه میان مدتی و کم ریسک باقی خواهد ماند. 

بررسی سود شپدیس در چهار سناریو
نگارش پانزدهم مهر97

مهمترین موضوع در تحلیل سود کیمیا ، میزان تولید می باشد که نسبت به پارسال افت معنی داری را نشان می دهد. که این افت احتمالا به دلیل کمبود خاک دریافتی از معدن انگوران اتفاق افتاده است هر چند کیمیا به شدت پیگیری دریافت خاک از سایر منابع می باشد و برنده چند مزایده در این زمینه شده اما هنوز تولید به مدت مشابه پارسال نرسیده است. اما در جهت دیگر رشد ارز مرجع به عنوان مبنای قیمت خاک تحویلی و کنسانتره فروخته شده، به طور همزمان نرخ فروش و بهای تمام شده را افزایش خواهد داد اما در کل باعث رشد سود کیمیا خواهد شد. به خصوص با توجه به اینکه در آینده رشد نرخ ارز مرجع و یا حذف آن حتمی است کاملا به رشد سود کیمیا می توان امید داشت .از طرف دیگر به نظر می رسد کاهش نرخ LME دیگر متوقف شده و می توان کف قیمتی 2400 دلار برای نرخ روی جهانی در نظر گرفت. به نظر می رسد با توجه روند سود آوری سالهای قبل و رشد قیمت ارز مرجع کیمیا براحتی بتواند امسال به سود 170 تومانی برسد و اگر بتواند مشکلات تهیه خاک و تولید را حل کند رسیدن به سود 200 تومان نیز دور از ذهن نیست. 

بررسی سود سه ماهه اول کیمیا
نگارش پانزدهم شهریور97

رشد به محبای نرخ ارز شرایط بسیار خوبی برای شرکتهای صادرات محور مانند پتروشیمی ، پالایشی معدنی و فلزی به وجود آمده است . و یکی از بهترین این گزینه ها در گروه معدنی شرکت سرب و روی باما با نماد کاما می باشد. هرچند که افت قیمتهای جهانی نرخ فروش این شرکت صادرات محور را تحت تاثیر قرار داده است اما با رشد قیمت ارز مطمئننا این افت قیمت جبران شده و کاما نوانایی تعدیل سود بالای خواهد داشت به طوریکه به نظر می رسد کاما بتواند براحتی به سود 150 تومانی برای سال 97 برسد و شاید بتواند از این مبلغ عبور کرده و سود خودرا تا 180 تومان افزایش دهد که این موضوع تابع توانایی کاما در پوشش مقداری تولید و عدم افت قیمت شدید نرخ های جهانی می باشد. به نظر می رسد سرمایه گذاری در این نماد در قیمتهای کنونی برای اهداف حدود 800 تومان امری بسیار منطقی و کم ریسک باشد .

بررسی سود سال 97 کاما
نگارش چهارم مرداد 97

بزرگان بورس معتقدند جادوی بورس صبر روی سهام بنیادی میباشد چیزی که در بورس هیجانی و کم عمق مفهومی ندارد با یک محاسبه ساده مشاهد شد سرمایه گذاری بیمه سامان با نماد بساما بازدهی بسیار مطلوب 500 درصدی در یک دوره پنج ساله به دنبال دارد (تقریبا سالی 100 درصد) . اما متاسفانه در بازار کمتر افراد روی نمادهای بنیادی سرمایه گذاری می کنند و غالبا جهت سرمایه گذاری روی سهمهای بی بنیاد مانند اغلب سهمهای خوردویی می باشد که جز ضرر برای سهامدار چیز دیگری به ارمغان نمی آورند. 

سرمایه گذاری با هدف خلق ثروت در بیمه سامان
نگارش چهارم خرداد 97

سرمایه گذاری در گروه خودرو ساز بورس طرفدار خودرا را دارد. اما از منظرتقسیم سود نقدی و شرکت در مجامع به نظر می رسد گروههای دیگر بورس تهران شرایط بهتری داشته باشند. در بین شرکتهای قطعه ساز بورس خچرخش شرایط مناسبتری نسبت به سایر همگروهها دارد . اما از شرایط کلی خودرو سازها بدور نیست . لذا برای سرمایه گذاری در خچرخش باید همجهت جریان نقدینگی وارد و خارج شد و سرمایه گذاری بلند مدت و سهامداری در این شرکت چندان رضایت بخش نیست . 

سرمایه گذاری با هدف خلق ثروت در خچرخش
نگارش چهارم خرداد 97

 شپدیس بدون شک جزو سهمهای ارزنده و قدر بازار سرمایه ایران می باشد حجم بالای تولید شرکت در کنار تکنولوژی بروز و دسترسی به آبهای آزاد و خوراک ارزان جزو مهمترین ویژگیهای پردیس می باشد. اما در حال حاضر ریسکهای افزایش بهای تمام شده با توجه به احتمال آزاد سازی خوراک پتروشیمی ها و همچنین افزایش نرخ دلار مبادلاتی در کنار کاهش صادرات و افت قیمت اوره و مشکلات ارزی ، ریسکهای شرکت را افزایش داده است. به نظرمی رسد برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 97 بتوان سود حدود 130 تومان برای شپدیس متصور شد و با توجه به ریسکهای موجود در بازار سرمایه و سود مورد انتظار شپدیس احتمالا حرکت آرام سهم به سمت قیمتهای حدود 900 تومان انجام شود لذا می توان از شپدیس به عنوان سهمی که تقسیم سود بالایی دارد در پرتوفو استفاده کرد و انتظار رشد سریع و بالای قیمت در این سهم متصور نیستیم.

بررسی سود 97 شپدیس در سه سناریو
نگارش بیستم اردیبهشت 97

 تعدیلات مثبت سرب و رویکاران یکی پس از دیگری فرا می رسد کاما ، فاسمین کیمیا فرزین و.... شرکتهای ارزشمند گروه سرب و روی می باشند . با توجه به رشد قیمتهای جهانی و ارز ، این شرکتها در وضعیت مطلوبی بسر می برند و به نظر می رسد قراردادن یکی از این نمادها در هر پرتفو یی امری منطقی و سوداور باشد. کیمیا نیزمانند سایر همگروهها ازوضعیت خوبی برخوردار است . شرکت قصد %247 طی دو مرحله از طریق سود انباشته و آورده نقدی را دارد که هدف آن راه اندازی نیروگاه CHP می باشد که برای سال آینده سود کیمیا را حدود 40 تومان افزایش خواهد داد. لذا به نظر می رسد سرمایه گذاری در نماد کیمیا با دید شرکت در افزایش سرمایه ها و مجمع عمومی 96 و دریافت سود نقدی امری منطقی و سود آور باشد.

بررسی عملکرد نه ماهه کیمیا و برآورد سود 96
نگارش پنجم اسفند 96

 برای تحلیل سود سال 96 کاما از میزان فروش تحلیل شرکت 1450 میلیارد ریال که به نظرمی رسد کاملا قابل تحقق باشد استفاده می کنیم و برای بهای نمام شده هم از میانگین بهای تمام شده مورد نظرشرکت یعنی850 میلیارد ریال استفاده می کنیم برای درآمد حاصل از سرمایه گذاریها از مبلغ برآورد شش ماهه استفاده می کنیم که این میزان با توجه به رشد سودآوری زیر مجموعه های ارزشمندی مانند شاهین روی سپاهان و ذوب و روی اصفهان از رشد قابل قبولی برخوردار است. همچنین کاما در صورتهای نه ماهه هیچ مبلغی را بابت سود تسعیر ارز در نظر نگرفته است . با در نظرگرفتن موارد فوق سود در بد بینانه ترین شرایط سود امسال کاما حدود 136 تومان محقق می شود.

بررسی عملکرد نه ماهه کاما
نگارش شانزدهم بهمن 96

 شرایط اوره سازان بسیار مناسب است . رشد قیمت دلار و همچنین آزاد سازی نرخ اوره در کنار قیمتهای مطلوب جهانی باعث شده این گروه شرکتها در بورس تهران از اقبال خاصی برخوردار باشند.شپدیس به عنوان بزرگترین اوره ساز کشور و دومین تولید بزرگ جهان نیز از این قاعده مستثنی نیست. بزرگترین ریسک این گروه بهای تمام شده و افت قیمت اوره در فصل بهار و تابستان است . بهای تمام شده این گروه مستقیما با نرخ گاز جهانی و نرخ ارز مبادلاتی مربوط است هرچند رشد قیمت ارز مبادلاتی بی شک به رشد قیمت ارز در بازار داخلی می انجامد اما به هر حال آزاد سازی آن منجر به کاهش سود این شرکتها می شود. در این گروه شپدیس از وضعیت بهتری نسبت به سایرین برخوردار است داشتن اسکله اختصاصی صادرات محصولات شپدیس را راحتتر کرده است و همچنین راه اندازی فاز 3 موجب کاهش احتمالی سوخت مصرفی و کاهش هزینه یوتیلیتی شده است . به نظر می رسد سهامداری در این گروه با بررسی دقیق نرخ خوراک ارز مبادلاتی از بازده مطلوبی برخوردار باشد.

بررسی عملکرد سه ماهه شپدیس
نگارش دهم بهمن 96

تحلیلهای بین المللی نشان می دهد تا سالهای آینده مصرف ذغال سنگ از مصرف نفت در جهان پیشی می گیرد .دولت چین به عنوان بزرگترین بازیگر عرصه ذغال سنگ سیاست کاهش تولید و مصرف به جهت مسایل زیست محیطی را جدی گرفته است لذا قیمتهای روندی صعودی خواهند داشت . در داخل کشور نیز نیاز به ذغال سنگ جهت تولید فولاد افزایش یافته اما با توجه به انحصار خرید ذغال توسط ذوب آهن قیمتهای داخلی تغییر زیادی نداشته است و همگام با قیمتهای جهانی پیش نرفته است . مهمترین ریسک کلیه شرکتهای ذعال سنگ ( کطبس، کپرور و کشرق) نیز همین است . هرچند قیمت ذعال توسط کمیته ذغال سنگ وزارت صنعت تعیین می شود . اما با توجه به اوضاع نابسامان ذوب آهن و انحصار خرید ،شاید این افزایش قیمت قابل اجرا نباشد. اما به هر حال افزایش قیمت فروش کطبس و کپرور حتمی است در این گزارش سود کطبس در سال 97 با توجه به سیاست قیمت گذاری در چهار سناریو بررسی شد به نظر می رسد برای سال 97 سود کطبس بین 40 تا 45 تومان باشد ( بین دو سناریو محتمل و منطقی) . لذا با توجه به این سود و در نظر گرفتن P/E=10 قیمت سهام در سال آینده بین 400 تا 450 تومان خواهد بود.  

بررسی سود سال 97 کطبس
نگارش پنجم بهمن 96

بی شک خچرخش یکی از ارزنده ترین شرکتهای قطعه ساز در بورس ایران است . تکنولوژی بروز تولید انحصاری و داشتن سهامداری مانند شرکت ZF آلمان یکی از بهترین گیربکس سازان جهان می باشد شرایط خوبی را برای خچرخش مهیا کرده است همچنین خچرخش تنها شرکت ایرانی است که مجوز های مورد نیاز رنو را برای گیربکس بدست اورده است . اما مشکلات صنعت قطعه سازی در ایران کم نیستند رشد بهای تمام شده با رشد قیمت فلزات ، رشد قیمت ارز و همچنین کاهش حجم تولید باعث شده حتی این شرکت ارزنده نیز از کاهش احتمالی سود و تعدیل منفی در امان نباشد و به احتمال زیاد نتواند به سود پیش بینی سال 96 دست یابد لذا به نظرمی رسد سرمایه گذاری در این نماد بنیادی از دید دریافت سود سالیانه و رشد سود برای امسال منطقی نباشد و صرفا برای سرمایه گذاری باید مواردی مانند قرارداد احتمالی با رنو تغییر در سهامداری عمده و تبدیل ZF به سهامدار عمده و یا افزایش نرخ فروش و کاهش ریسک سیاسی در نظرگرفت و لذا خچرخش نمادی با ریسک نسبتا بالا برای سرمایه گذاری به حساب می آید. 

بررسی گزارش شش ماهه خچرخش
نگارش هفدهم دی ماه 96

شرکت بورس کالا ی ایران که با نماد کالا فعال است سهمی کم ریسک و بی حاشیه با آینده درخشان در بورس تهران می باشد.در حال حاضر تنها نماد کالا4 قابل خرید و فروش در بازار فرابورس میباشد. این شرکت دارای روند سودآوری رو به رشد و تضمین شده می باشدکه هر ساله با توجه افزایش قیمتها و افزایش تعداد محصولات و شرکتها افزایش می یابد . عواملی مانند ترکیب سهامدارای قوی ، عدم تاثیر پذیریمستقیم عواملب مانند تغییر نرخ ارز و تحریمها روی سود آوری کالا ، ورود محصولات استراتژیک مانند گندم وسیمان در آینده نزدیک ، دریافت نقدی کارمزدها و حذف ریسک نقدینگی و ...... این شرکت را به سهمی بی حاشیه و مطمئن تبدیل کرده است. به نظر می رسد سرمایه گذاری در این نماد از ریسک پایین و بازده قابل قبولی در دراز مدت برای سهامداران هوشمند و آینده نگر برخوردار باشد. 

بررسی گزارش شش ماهه شرکت بورس کالای ایران با نماد کالا
نگارش ششم دی ماه 96

  شرکت بورس کالای ایران با نماد کالا که در حال حاضر تنها نماد کالا4 آن قابل معامله است یکی نمادهای کم ریسک و بازده قابل قبول بورس تهران است . کالا برای رشد و توسعه پتانسلهای زیادی دارد مانند ورود گندم و سیمان به بورس کالا همچنین افزایش حجم معاملات پتروشیمی و آزاد سازی قیمت سنگ آهن و ... همچنین با توجه سیاستهای کلان دولت جهت شفاف سازی اقتصاد و افزایش تجارت با سایر کشورها این بازار روز به روز توسعه خواهد یافت ضمننا کالا فاقد ریسکهای مهمی مانند تاثیر زیاد از تغییرات نرخ ارز ، بازار های جهانی و تحریمها داشته و شرکتی انحصاری با سهامدارانی حرفه ای مانند اکثر کارگزاریهای بورس می باشد . به نظر سرمایه گذاری در این سهم برای سرمایه گذاران بلند مدت و ریسک گریز گزینه مناسبی و سود آوری باشد .

بررسی متغیر های بنیادی شرکت بورس کالای ایران با نماد کالا
نگارش بیست و چهارم آذر 96

 در این مقاله فرض شده است که شخصی به طور مثال در تاریخ بیست پنجم آبان 91 یک سهم سقاین را خریداری می کند و آنرا تا تا مجمع 95 آنرا نگه داری می کند می خواهیم بررسی کنیم شخص مورد نظر در این زمان به چه میزان کسب منفعت کرده و سپس این سود را با سود حاصل از سپرده بانکی مقایسه می کنیم برای سهولت کار فرض شده است هردو گروه (سپرده گزاران و سرمایه گذاران) از نرخ بهره ساده استفاده کرده اند برای سپرده بانکی به طور متوسط از میزان سالانه %22 استفاده شده است . با نگاهی به سایت سازمان بورس در میابیم که قیمت هر سهم سقاین در بیست پنجم آبان 91 مبلغ 2684 تومان بوده است . صاحب سهم در دوره پنج ساله درپنج مجمع عادی سالیانه و یک مجمع فوق العاده شرکت کرده است. در جدول زیر سود حاصل از مجامع مورد بررسی قرارگرفته است: 

سرمایه گذاری با هدف خلق ثروت در سقاین
نگارش بیست و پنجم آبان 96

صنعت خاکستری بورس تهران چند سالی است که شرایط خوبی ندارد مشکلات صادرات به کشورهای همسایه در کنار مازاد تولید و کاهش ساخت وساز از یکطرف ، افزایش هزینه های انرژی به عنوان مهمترین سرفصل هزینه های این شرکتها ، رونق را از این شرکتها برده است . اما سقاین تا حدودی شرایط بهتری را نسبت به گروه تجربه می کند. صادرات به افغانستان تا حدودی مشکلات سقاین را نسبت به همگروهی ها کمتر کرده است . همچنین P/E سهم نسبت به گروه پایین تر است. سقاین در شش ماهه اول پوشش خوبی داشته است (%63) اما سوابق سهم نشان می دهدبودجه شش ماهه دوم در حد شش ماهه اول نیست و در نهایت پوشش بودجه در حد پیش بینی اولیه خواهد بود و فعلا احتمال تعدیل مثبت با اهمیتی کم می باشد اما تعدیل منفی تقریبا منتفی می باشد. و به نظر می رسدسقاین امسال را با همین بودجه به پایان برساند. به طور کلی سرمایه گذاری در سقاین فعلا از بازده مقبولی برخوردار نیست هرچند ریسکی هم ندارد و نهایتا بدرد سرمایه گذاری بلند مدت ریسک گریزان می خورد. 

بررسی بودجه شش ماهه سقاین
نگارش نوزدهم آبان 96

ظاهرا همه چیز به نفع سرب و روی کاران پیش می رود و کاما به عنوان یکی از بهترین شرکتهای این گروه یک تعدیل مثبت دیگر به بازار بدهکار است. افزایش قیمت ارز در شش ماهه دوم (نرخ فروش دلار در شش ماهه اول 3812 تومان بوده که اکنون بالای 4000 تومان است) در کنار قیمت جهانی حدود 3100 دلار و همچنین تولید مطابق بودجه و همچنین کنترل هزینه ها نوید یک تعدیل مثبت حدود %30 دیگر را برای کاما می دهد. 

کاما یک تعدیل مثبت دیگر به بازار بدهکار است
نگارش هفتم آبان 96

  سایت دیلی تحلیل به بررسی  سهم بنیادی کبافق پرداخته آنرا سهمی ارزشمند دانسته است

جذابیتهای کبافق از نظر بنیادی
نگارش سوم آبان 96

رشد قیمت اوره وکریستال ملامین و افزایش قیمت ارز در کنار بهای تمام شده منطقی (کمی دست بالا) نوید تعدیل مثبت حداقل %10 خراسان را می دهد. P/E سهم اکنون زیر 5 واحد می باشد که در نتیجه سرمایه گذاری در نماد خراسان را منطقی و سود آور می باشد . با توجه به اینکه مقدار فروش داخلی خراسان بالاتر از سایر اوره سازان می باشد در صورتیکه قیمت خوراک با ارز صادراتی محاسبه شود.تاثیر کمی رو بهای تمام شده خراسان می گذارد لذا سرمایه گذاری در این نماد تازمانیکه قیمت اوره در بازارهای جهانی افت زیاد نداشته باشد بسیار کم ریسک می باشد.

بررسی بودجه 96 خراسان
نگارش هفدهم مهر 96

 در پنج سال گذشته شپدیس به دلایلی مانند افزایش قیمت خوراک ،کاهش قیمت اوره وعدم افزایش قیمت دلار ، تحریمها ، عدم افزایش اوره داخلی و همچنین عدم راه اندازی فاز 3 ، نتوانسته است آنطوریکه باید برای سهمامدارانش ثروت خلق کند اما شاید اکنون شرایط تا حدودی تغییر کرده باشد افزایش حتمی قیمت ارز و اوره جهانی در کنار حذف تحریمها و راه اندازی فاز سوم می تواند نوید بخش روزهای برای این شپدیس باشد مهمترین ریسک شرکتهای پتروشیمی در ایران نرخ خوراک می باشد که دولت در این مورد همواره ناسازگار بوده و به هیچ عنوان قصد حمایت از تولیدات این شرکتهای ارزآور و صادرات محور را ندارد. لذا سرمایه گذاری در نمادشپدیس برای بازه های یک ساله و با بررسی روند سودآوری نرخ های بین المللی و نرخ خوراک پیشنهاد می گردد.

سرمایه گذاری در بورس با هدف خلق ثروت/ شپدیس
نگارش پنجم مهر 96

  سایت دیلی تحلیل به بررسی  سهم کمتر شناخته شده بورس کالای  ایران با نماد کالا  پرداخته  داده است و آنرا سهمی رو به رشد و کم ریسک می داند.

بررسی بنیادی شرکت بورس کالای ایران
نگارش سی و یکم شهریور 96

مهمترین نقطه قوت شپدیس افزایش نرخ ارز، در کنار رشد قیمت اوره به دلیل افزایش نرخ نفت و همچنین توقف پروژهای تهیه اوره از ذغال سنگ در چین به دلایل زیست محیطی و افزایش قیمت ذعال سنگ می باشد . ریسک عمده شپدیس همانطوریکه در متن اشاره شد احتمال افزایش قیمت خوراک شرکت می باشد که در بودجه شپدیس نسبت به پارسال تغییری نداشته است همچنین تک نرخی شدن ارز می تواند تهدیدی برای تمامی شرکتهای پتروشیمی باشد. اما بهر حال شپدیس بدون شک جزو سهامهای ارزنده و قدر بازار سرمایه ایران می باشد حجم بالای تولید شرکت در کنار تکنولوژی بروز و دسترسی به آبهای آزاد و خوراک ارزان جزو مهمترین ویژگیهای پردیس می باشد به نظر می رسد سرمایه گذاری در این نماد در بازه یک 15 ماهه و شرکت در دو مجمع تقسیم سود و یک مجمع افزایش سرمایه %100 بتواند برای سرمایه گذاران که تمایل به ریسک متوسط دارند راضی کننده باشد. 

بررسی بودجه 97 شپدیس
نگارش سی شهریور 96

 به نظر می رسد برای کسانیکه قصد سرمایه گذاری با ریسک بسیار پایین در بورس دارند و یا در جستجوی سهمی برای جایگزینی سپرده های بانکی هستند ولصنم گزینه مقبولی باشد سهم در قیمتهای کنونی تقریبا هیچ ریسکی ندارد و ضمننا ولصنم قصد افزایش سرمایه 50% از محل سود انباشته دارد و همچنین ولصنم دارا دو بلوک وصنعت و وآتی می باشد . نکته منفی سهام لیزینگی بورس اینستکه بازار به آنها P/E بالایی نمی دهد و قیمت سهام آنها در حدود ارزش دفتری آنها می باشد.

سرمایه گذاری در بورس با هدف خلق ثروت/ ولصنم
نگارش ششم شهریور 96

 با رشد قیمتهای کومودیتی و رشد حتمی دلار در ماههای آینده تعدیل مثبت کاما حتمی است . ریسک اصلی کاما کمبود خاک و کاهش تولید می باشد. که در صورتیکه شرکت بتواند تولید خودرا مطابق بودجه ادامه دهد تعدیل مثبت %50 دور از ذهن نخواهد بود . ضمننا طبق شایعات منتشر شده کاما امسال قصد افزایش سرمایه %100 از محل سود انباشته را دارد . که سرمایه گذاری در این نماد را با دید یکساله جذابتر می کند.

بررسی گزارش سه ماهه کاما
نگارش یازدهم مرداد 96

در این مقاله فرض شده است که شخصی به طور مثال28 اسفند 92 یک سهم پاکشو را خریداری می کند و آنرا تا تا مجمع 95 آنرا نگه داری می کند می خواهیم بررسی کنیم شخص مورد نظر در این زمان به چه میزان کسب منفعت کرده و سپس این سود را با سود حاصل از سپرده بانکی مقایسه می کنیم 
سرمایه گذاری در بورس با هدف خلق ثروت/ پاکشو
نگارش بیست دوم تیر 96

 کاما برای سال مالی 1396 مبلغ فروش را 1039915 میلیون ریال پیش بینی کرده است و در سه ماهه اول امسال 422201 میلیون ریال معادل %41 آنرا پوشش داده است . میزان و مبلغ فروش معادل جدول زیر است ......

بررسی فروش کاما و تعدیل احتمالی
نگارش هفدهم تیر 96

  به نظر می رسد میدکو یک گزینه بسیار مناسب برای یک سرمایه گذاری بلند مدت باشد . میدکو قصد دارد زنجیره کامل تولید فولاد را از معدن تا محصول نهایی را بوجود آورد و گندله و کنسانتره محصولات میانی میدکو می باشد . هدف نهایی میدکو تولید 4.2 میلیون تن فولاد می باشد که در سه مجموعه فولاد بردسیر( 1 میلیون تن ) فولاد زرند (1.7 میلیون تن ) و فولاد بوتیا (1.5 میلیون تن ) انجام می گیرد . ایجاد زنجیره کامل فولاد ریسک کاهش قیمت گندله و کنسانتره را کاهش می دهد. میدکو قصد دارد در سال 96 پروژه های فولاد بردسیر ، فولاد بردسیر ، مس کاتدی ، گندله سازی بوتیا و .... را افتتاح نماید که البته این موضوع در گرو تامین مالی این پروژ ها می باشد تا کنون تامین مالی پروژه عا غالبا از طریق بانک پاسارگاد انجام می شده است . مهمترین ریسک میدکو عدم توانایی احتمالی در تا مین مالی می باشد .هرچند که هزینه مالی میدکو بسیار ناچیز است اما ممکن مجبور به انتشار اوراق مشارکت و یا تامین مالی از طریق بانکها با هزینه های بالاتر بشود . با توجه به اینکه به افتتاح بسیاری از پروژه های میدکو تا دو سال آینده و ارزش دفتری حدود 106 تومان در برابر قیمت 170 تومانی سهم همچنین رشد پایدار سود در چند سال گذشته در کنار هزینه مالی ناچیز به نظر می رسد سرمایه گذاری در نماد میدکو از ریسک پایینی برخوردار باشد نظر گرفته می شود.

نگاهی به میدکو
نگارش دهم تیر 96

در سناریو اول فرض می کنیم فرض می کنیم میزان تولید پکویرمعادل بودجه باشد و مبلغ فروش نیز معادل قیمت فروش اردیبهشت ماه بهای تمام شده نیز معادل قیمت سه ماهه در نظر گرفته می شود.در سناریو دوم میزان تولید و فروش پکویر در ادامه 5 ماهه و مبلغ فروش معادل اردیبهشت ماه و بهای تمام شده معادل سه ماهه در نظر گرفته می شود.

بررسی سود پکویر در دو سناریو
نگارش:شانردهم خرداد 96

صنعتی مینو نیمی از بهای تمام شده خودکفا را تشکیل می دهد. در حال حاضر در پرتفو خوکفا تعداد 462788887 برگ سهم غصینو وجوو دارد. با توجه به قیمت 779 تومانی غصینو ( 10 خرداد 96) ارزش بازاری سهام غصینو در پرتفو خودکفا حدودا 361 میلیارد تومان می شود در حالیکه در همین تاریخ ارزش بازار خودکفا 312 ( قیمت سهم خودکفا 1015 تومان) میلیارد تومان است و یا به عبارتی در هر سهم خود کفا تقریبا 1171 تومان غصینو وجود دارد. با نگاهی به صورت مالی خودکفا مشخص می شود ......

نگاهی به خودکفا
نگارش:یازدهم خرداد 96

ظاهرا سرمایه گذاری در نماد غچین در بازه های پنج ساله  بازده بسیار خوبی دارد . با توجه به کیفیت بالای محصولات غچین می توان به تداوم این سود آوری اعتماد کرد یکی از ویژگی های شرکتهای غذایی ریسک پایین سیستماتیک این شرکتها می باشد یعنی با تغییر متغیرهای کلان جامعه مانند تغییرات سیاسی و تعییر نرخهای جهانی و ... میزان تاثیر پذیری کمتری دارند. به نظر می رسد در شرایط ریسک بالای سیستماتیک نمادی مانند غچین بتواند بازده قابل قبولی داشته باشد

سرمایه گذاری با هدف خلق ثروت /کشت و صنعت چین چین
نگارش: بیستم اردیبهشت 96

در این مقاله به بررسی سه نماد کچاد، کگل از منظر متغیر های بنیادی می پردازیم .همانطوریکه می دانید این سه شرکت ، بزرگترین تولید کنندگان محصول استراتژيک سنگ آهن در کشور بوده و با توجه به نیاز کشور به افزایش ظرفیت فولاد ، همگی به سمت تکمیل زنجیره تولید فولاد اقدام نموده اند . ودر حال حاضر هر سه شرکت اقدام به راه اندازی واحدهای کنسانتره آهن، گندله سازی و تولید فولاد نموده اند. .

مقایسه سه قلو های سنگ آهنی بورس تهران
نگارش: چهارم اردیبهشت 96

ظاهر سرمایه گذاری در نماد کاما در بازه های دراز مدت چندان توجیه ندارد ودلیل آن نیز تغییرات شدید قیمت سرب و روی می باشد لذا سرمایه گذاری در این نماد صرفا برای دوره های میان مدت وبا توجه کامل به قیمت سرب و روی نرخ ارز می باشد . در حال حاضر با توجه به رشد قیمت روی می توان با توجه دقیق به نرخهای فروش ماهانه ومقایسه با بودجه به قصد میان مدت در نماد کاما به عنوان سهم ریسک متوسط پرتفو توجه کرد

سرمایه گذاری با هدف خلق ثروت در سرب و روی باما
نگارش: بیست چهارم اسفند 95

صنعت سرب و روی با رشد قیمت جهانی این محصولات تبدیل به صنعتی سود آور در بورس تهران شده است . هرچند بعد از رشد چشمگیر قیمت روی در سال گذشته ، تعدیل قیمت این دو ماده معدنی را شاهد هستیم . شرکت معدنی با ما نیز در سال گذشته سود آوری قابل قبولی داشته است در این مقاله به طور کامل عوامل موثر روی سود آوری کاما را بررسی کردیم .هرچند با توجه تغییرات شدید قیمتهای جهانی و کاهش عیار معادن ایران و تغییرات نرخ ارز تحلیل دقیق این شرکتها مشکل است وباید به انتظار گزارشات سه ماهه این شرکتها نشست اما به احتمال بسیار زیاد می توان روی تعدیل مثبت حداقل %10 کاما حساب کرد و به نظر می رسد سرمایه گذاری در این نماد با دید میان مدت از سود آوری قابل قبولی برخوردار باشد

بررسی بودجه 96 شرکت سرب و روی باما
نگارش: بیست سوم اسفند 95

در این مقاله فرض شده است که شخصی به طور مثال 24 بهمن 90 یک سهم پتروشیمی مارون را خریداری می کند و آنرا تا 24 بهمن 95 آنرا نگه داری می کند می خواهیم بررسی کنیم شخص مورد نظر در این زمان به چه میزان کسب منفعت کرده و سپس این سود را با سود حاصل از سپرده بانکی مقایسه می کنیم

سرمایه گذاری با هدف خلق ثروت در پتروشیمی مارون
نگارش: بیست چهارم بهمن 95

همانطوریکه مشاهده شد روند سودآوری سشرق در دو سناریو بررسی گردید. همانطوریکه می دانید سود آوری صنعت سیمان در گرو توسعه ساخت و ساز و بودجه های عمرانی دولت و همچنین صادرات به کشورهای همسایه می باشد که باتوجه به اشباع بازار مسکن ، کمبود بودجه های دولتی و مشکلات کشورهای همسایه فعلا صنعت خاکستری بورس تهران و اشباع تولید فعلا رونقی ندارد. سشرق مانند سایر شرکتهای این گروه دارای مشکل هزینه بالای تولید و رقابت با سایر تولید کنندگان همجوار می باشد هرچند وضعیت این شرکت نسبت پارسال بهبود یافته است اما همچنان برای سرمایه گذاری افق روشنی ندارند .

بررسی روند سودآوری سشرق با توجه به گزارش سه ماهه
نگارش: بیست سوم بهمن 95

سایت بورس نیوز به بررسی کویر تایر پرداخته است

بررسی بنیادی کویر تایر
نگارش: بیست دوم بهمن 95

همانطوریکه در تحلیل مشخص است فنوال در حالت خوشبینانه می تواند بودجه امسال را محقق کند. همانطوریکه در نمودارها مشخص است روند رشد سود آوری فنوال متوقف شده است و شرکت در حالتی ایستا کار می کند . فنوال طرح توسعه مهمی پیش رو ندارد با بررسی دقیقتر بهای تمام شده و فروش مشخص می شود افزایش بهای تمام شده به سرعت منجر به افزایش فروش و سود نمی گردد ولذا با توجه به اینکه احتمالا روند قیمت آلمنیوم در سال آینده روندی صعودی خواهد بود افزایش سود آوری در سال آینده هم بعید است لذا سرمایه گذاری در نماد فنوال بازده قابل قبولی نداشته و منجر به اتلاف زمان و سرمایه خواهد شد

نگاهی به سود آوری فنوال در سال 95 و 96
نگارش: بیستم بهمن 95

سایت بورس نیوز به بررسی شسینا پرداخته و این سهم را ارزشمند دانسته است

بررسی بنیادی شیمیایی سینا
نگارش: نهم بهمن 95

کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران به بررسی خالص ارزش دارایی وآتی پرداخته است

بررسی خالص ارزش دارایی وآتی
نگارش: دوم بهمن 95

صنعت پرداخت الکترونیک در ایران صنعتی نسبتا جوان بوده و جای رشد و توسعه زیادی دارد و می توان به آینده این صنعت به عنوان صنعتی رو به رشد امید داشت .همانطوریکه می دانید رشد این سود این صنعت با رشد نقدینگی جامعه هماهنگ است . و با توجه رشد همیشگی نقدینگی ،و رودند رشد فرهنگ استفاده از پرداخت الکترونیک در جامعه می توان به روند رشد سود آوری این صنعت امیدوار بود از طرف دیگر با توجه به ارزش جایگزینی پایین و نداشتن دارایی قابل توجه قیمت سهام این شرکتها EPS محور می باشد و رشد قیمت این شرکتها کاملا تابع سود آوری آنها می باشد همچنین ریسک قیمت ارز برای این صنعت وجود دارد . بطور کلی به صنعت پرداخت الکترونیک به عنوان صنعتی با ریسک معقول و بازدهی قابل قبول و تقسیم سود بالا شناخته می شود که برای پرتفوهای کم ریسک و یا برای پایین آوردن ریسک پرتفو از آنها استفاده کرد.

مقایسه متغیرهای بنیادی در سه نماد رتاپ،رکیش و آپ
نگارش: بیست نهم دیماه 95

سایت پرشین تحلیل به بررسی روند سودآوری کچاد پرداخته است

برآورد سود هر سهم سال مالی 95 کچاد
نگارش:پانزدهم آذر95

در این مقاله بررسی بودجه سال آینده سشرق پرداخته ایم و می خواهیم ببینیم در غالب سناریوهای مختلف آیا در سال آینده سشرق به سود می رسد یا خیر. در سناریو اول میزان تولید معادل بودجه، بهای فروش معادل قیمت مهر ماه شرکت و بهای تمام شده معادل بهای تمام شده امسال که طبق این سناریو.....

برآورد سود سشرق در بودجه سال مالی آینده شرکت در سناریو های مختلف
نگارش:بیستم آذر95

سایت پرشین تحلیل به بررسی روند سودآوری کچاد پرداخته است

برآورد سود هر سهم سال مالی 95 کچاد
نگارش:پانزدهم آذر95

شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان به تحلیل غپاک،غگلستا و غفارس پرداخته است

بررسی بنیادی غپاک ، غگلستا و غفارس
نگارش:نهم آذر95

هدف سرمایه گذاری در بورس برای تمامی سرمایه گذاران بدست آوردن ثروت می باشد و غالبا افراد سعی می کنند از طریق خرید و فروش پی در پی و یا اصطلاحا نوسان گیری به این مهم دست یابند برای این مهم سرمایه گذار باید به طور همیشگی با بورس و هیجانات در ارتباط بوده بتواند از این راه سود بدست آورد یک روش دیگر اینستکه شخص با دید بلند مدت در شرکتهایی با فاند قوی سرمایه گذاری کرده و سود دلخواه خودرا از طریق شرکت در مجامع بدون استرس بدست آورد. در این مقاله قصد داریم یکی از شرکت‌های که ماهیت هلدینگ داشته و بخش عمده ای از پرتفوی آن شامل شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهی می باشد را با این استراتژی مورد ارزیابی قرار دهیم. شرکت هلدینگ نفت و گاز پارسیان با نماد پارسان در شرکتهای پتروشیمی پردیس، زاگرس، شیراز ، کرمانشاه و پالایشگاههای بندر عباس ، تبریز، شیراز و ... سرمایه گذاری نموده و با افزایش درآمد این شرکتها از محل سود تقسیمی آنها، شناسایی درآمد می نماید. در این مقاله ما سعی داریم از منظر استراتژی سرمایه گذاری با هدف کسب سود نقدی و ثروت، دراین شرکت را مورد مطالعه قرار دهیم.

سرمایه گذاری در بورس با هدف کسب ثروت: پارسان
نگارش:پنجم آذر95

پاکشو مطابق بودجه پیش می رود (شاید کمی هم بهتر) . فروش پایین تر از بودجه پیش می رود اما با کنترل بهای تمام شده ، روند سود حفظ شده است مهمترین ریسک پاکشو در حال حاضر افزایش بهای ارز مبادلاتی و تک نرخی شدن ارز می باشد پاکشو حدود 13 میلیون دلار کسری تراز ارزی دارد که در صورت تک نرخی شدن بهای تمام شده افزایش می یابد اما مطمئننا دولت اجازه افزایش نرخ را هم می دهد از طرف دیگر به احتمال زیاد تک نرخی شدن تا پایان سال انجام نخواهد شد لذا پاکشو به احتمال زیاد بودجه را پوشش خواهد و هیچ تعدیل مثبت یا منفی مهمی ندارد . اصولا با بررسی بودجه های پاکشو در سالهای گذشته هم می بینیم این بودجه ها بسیار دقیق تنظیم می شود و حداکثر %10 تلرانس دارد . لذا اگر خواهان سهمی بسیار کم ریسک با بازدهی معقول و تقسیم سود نقدی مناسب در پرتفو خود می باشید پاکشو قویا پیشنهاد می گردد.

بررسی گزارش شش ماهه95 پاکشو
نگارش: بیست و نهم آبان95

در این مقاله فرض شده است که شخصی به طور مثال 28 مرداد 90 یک سهم لیزینگ غدیر را خریداری می کند و آنرا تا ا28 مرداد 95 آنرا نگه داری می کند می خواهیم بررسی کنیم شخص مورد نظر در این زمان به چه میزان کسب منفعت کرده و سپس این سود را با سود حاصل از سپرده بانکی مقایسه می کنیم برای سهولت کار فرض شده است هردو گروه (سپرده گزاران و سرمایه گذاران) از نرخ بهره ساده استفاده کرده اند برای سپرده بانکی به طور متوسط از میزان سالانه %22 استفاده شده است . با نگاهی به سایت سازمان بورس در میا بیم که قیمت هر سهم ولغدر28 مرداد 90 مبلغ 508 ریال بوده است . صاحب سهم در دوره پنج ساله در پنج مجمع شرکت کرده است که همه مجامع عادی بوده و شرکت در این دوره افزایش سرمایه نداشته است.

سرمایه گذاری در بورس با هدف خلق ثروت لیزینگ غدیر
نگارش: بیست و هشتم مرداد 95

شرکت مشاوره سرمایه گذاری اماکو به بررسی گزارش سه ماهه ارفع پرداخته است

خطر افزایش نرخ یورو بیخ گوش سهامداران ارفع
نگارش:دوازدهم مرداد95

صنعت لیزینگ یکی از صنایع سود آور بورس تهران می باشد.حاشیه سود بالا در کنار روند سود آوری متعادل و قابل قبول این صنعت را به صنعتی کم ریسک و روبه رشددر بورس تهران تبدیل کرده است در این مقاله این نمادها به طور مختصر مورد بررسی قرار گرفتند . در بین این نمادها نمادهایی مانند ولغدر،ولساپا و ولصنم از شرایط بهتری برخوردار هستند. مهمترین ریسک این نمادها، رکود اقتصادی حاکم برجامعه که ممکن موجب ریسک افزایش بدهی معوق این نمادها می شود در کنار احتمال ورود بانکها به عملیات لیزینگ از طریق پرداخت وام می باشد . به نظر می رسد سرمایه گذاری در این نمادها برای افراد ریسک گریز سود قابل قبولی به همراه داشته باشد

بررسی نمادهای لیزینگی بورس تهران از نظر متغیرهای بنیادی
نگارش: نهم تیرماه95

هدف سرمایه گذاری در بورس برای تمامی سرمایه گذاران بدست آوردن ثروت می باشد و غالبا افراد سعی می کنند از طریق خرید و فروش پی در پی و یا اصطلاحا نوسان گیری به این مهم دست یابند برای این مهم سرمایه گذار باید به طور همیشگی با بورس و هیجانات در ارتباط بوده بتواند از این راه سود بدست آورد یک روش دیگر اینستکه شخص با دید بلند مدت در شرکتهایی با فاند قوی سرمایه گذاری کرده و سود دلخواه خودرا از طریق شرکت در مجامع بدون استرس بدست آورد. در این مقاله فرض شده است که شخصی به طور مثال 12 اردیبهشت 90 یک سهم بانک ملت را خریداری می کند و آنرا تا اول تابستان 95 آنرا نگه داری می کند می خواهیم بررسی کنیم شخص مورد نظر در این زمان به چه میزان کسب منفعت کرده و سپس این سود را با سود حاصل از سپرده بانکی مقایسه می کنیم

سرمایه گذاری در بورس با هدف خلق ثروت / بانک ملت
نگارش:سی ویکم خرداد 95

هدف سرمایه گذاری در بورس برای تمامی سرمایه گذاران بدست آوردن ثروت می باشد و غالبا افراد سعی می کنند از طریق خرید و فروش پی در پی و یا اصطلاحا نوسان گیری به این مهم دست یابند برای این مهم سرمایه گذار باید به طور همیشگی با بورس و هیجانات در ارتباط بوده بتواند از این راه سود بدست آورد یک روش دیگر اینستکه شخص با دید بلند مدت در شرکتهایی با فاند قوی سرمایه گذاری کرده و سود دلخواه خودرا از طریق شرکت در مجامع بدون استرس بدست آورد. در این مقاله فرض شده است که شخصی به طور مثال 12 اردیبهشت 90 یک سهم داروسازی اسوه را خریداری می کند و آنرا تا اول تابستان 95 آنرا نگه داری می کند می خواهیم بررسی کنیم شخص مورد نظر در این زمان به چه میزان کسب منفعت کرده و سپس این سود را با سود حاصل از سپرده بانکی مقایسه می کنیم

سرمایه گذاری در بورس با هدف خلق ثروت / داروسازی اسوه
نگارش:بیست هفتم خرداد 95

نگاهی به پتانسیلهای سرچشمه برای سود آوری

گزارش مجمع فوق العاده شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
نگارش:بیست خرداد 95

شرکت کارگزاری آرمان آتی به بررسی نماد ولساپا پرداخته است

بررسی روند سود آوری ولساپا
نگارش:اول خرداد 95