سرمایه گذاری در بورس با هدف خلق ثروت / لیزینگ خودرو غدیر

تاریخ تحلیل : 28 مرداد 95

هدف سرمایه گذاری  در بورس  برای تمامی سرمایه گذاران بدست آوردن ثروت می باشد و غالبا افراد سعی می کنند از طریق خرید و فروش پی در پی و یا اصطلاحا نوسان گیری به این مهم دست یابند برای این مهم سرمایه گذار باید به طور همیشگی با بورس و هیجانات در ارتباط بوده بتواند از این راه سود  بدست آورد یک روش دیگر اینستکه شخص با دید بلند مدت در شرکتهایی با فاند قوی سرمایه گذاری کرده و سود دلخواه خودرا از طریق شرکت در مجامع بدون استرس بدست آورد.

 در این مقاله فرض شده است که شخصی به طور مثال 28 مرداد 90 یک سهم لیزینگ غدیر  را خریداری می کند و آنرا تا ا28 مرداد 95 آنرا نگه داری می کند می خواهیم بررسی کنیم شخص مورد نظر در این زمان به چه میزان کسب منفعت کرده و سپس این سود را با سود حاصل از سپرده بانکی مقایسه می کنیم

برای سهولت کار فرض شده است هردو گروه (سپرده گزاران و سرمایه گذاران) از نرخ بهره ساده استفاده کرده اند برای سپرده بانکی به طور متوسط از میزان سالانه %22 استفاده شده است .

با نگاهی به سایت سازمان بورس در میا بیم که قیمت هر سهم ولغدر28 مرداد 90 مبلغ 508 ریال بوده است . صاحب سهم در دوره  پنج ساله در پنج مجمع شرکت کرده است که همه مجامع عادی بوده و شرکت در این دوره افزایش سرمایه نداشته است. در جدول زیر سود حاصل از مجامع مورد بررسی قرارگرفته است:

تاریخ مجمع نوع مجمع سودتقسیمی هر سهم و درآمد سرمایه گذار
91/4/20 عادی سالیانه تقسیم سود 25ریال سود هر سهم
92/3/12 عادی سالیانه تقسیم سود بدون تقسیم سود
93/1/31 عادی سالیانه تقسیم سود 40ریال سود هرسهم
93/12/28  عادی سالیانه تقسیم سود 200ریال سود هرسهم
94/12/25 عادی سالیانه تقسیم سود 150ریال سود هرسهم

مجموع سود دریافتی سرمایه گذار برابر 415ریال می باشد  و لذا مجموع درارایی سرمایه گذارپس از این دوره  سرمایه گذاری برابر 2295 ریال می باشد که با مقایسه با سرمایه گذاری 508 ریال اولیه میزان بازدهی رشد 491 درصدی دارایی را نشان می دهد.

  با فرض سود بانکی %22 میزان بهره دریافتی به صورت ساده برابر 112 ریال در هر سال خواهد بود که در یک دوره 5 ساله میزان دارایی شخص برابر 1067 ریال می باشد.

در نتیجه سود سرمایه گذاری در نماد اسوه حدود 2.15 برابر سپرده گذاری در بانک می باشد.

چند نکته :

1- ولغدر در سال 95 افزایش سرمایه معادل %77 از محل آورده (%72) و تجدید ارزیابی (%28) را انجام داد

2- میزان سود ولغدر حالت بهره ساده در یک دوره 5 ساله تقریبا برابر سود بانکی با بهره %70 سالانه است

3- ارزش دفتری هر سهم ولغدر 160 تومان می باشد ( با توجه به صورت مالی 95/3/31 وبدون در نظر گرفتن افزایش سرمایه ) که با توجه به قیمت حدود 200 تومانی سهم ریسک سرمایه گذاری در ولغدر را کاهش می دهد

نتیجه گیری :

 همانطوریکه می دانید صنعت لیزینگ در ایران صنعتی جوان بوده و ظرفیت رشد بسیاری دارد که تا کنون به طور جدی به آن پرداخته نشده است در مقاله بالا با کمی محاسبه متوجه شدیم که سود سرمایه گذاری در نماد بنیادی مانند ولغدر در یک دوره 5 ساله و با فرض شرکت در مجامع بسیار قابل قبول بوده ( تقریبا سالی %100) . اما متاسفانه جنون نوسان گیری در بورس ایران و در نمادهای غیر بنیادی هر روز افزایش یافته و عزیزان تازه وارد پولهای خودرا به حرفه های های بازار تقدیم می کنند در حالیه با صبر و شناسایی نمادهای بنیادی می توان به سودهای بسیار خوبی  رسید و از مزایای مادام العمر این سهام   استفاده کرد. در آینده نیز سعی می کنیم سهامهای این چنینی را بررسی و به خوانندگان معرفی کنیم