سرمایه گذاری در بورس با هدف خلق ثروت / نفت و گاز پارسیان

تاریخ : پنجم آذر 95

هدف سرمایه گذاری  در بورس  برای تمامی سرمایه گذاران بدست آوردن ثروت می باشد و غالبا افراد سعی می کنند از طریق خرید و فروش پی در پی و یا اصطلاحا نوسان گیری به این مهم دست یابند برای این مهم سرمایه گذار باید به طور همیشگی با بورس و هیجانات در ارتباط بوده بتواند از این راه سود  بدست آورد یک روش دیگر اینستکه شخص با دید بلند مدت در شرکتهایی با فاند قوی سرمایه گذاری کرده و سود دلخواه خودرا از طریق شرکت در مجامع بدون استرس بدست آورد.

در این مقاله قصد داریم یکی از شرکت‌های که ماهیت هلدینگ داشته و بخش عمده ای از پرتفوی آن شامل شرکتهایپتروشیمی و پالایشگاهی  می باشد را با این استراتژی مورد ارزیابی قرار دهیم.

  شرکت هلدینگ نفت و گاز پارسیان با نماد پارسان  در شرکتهای پتروشیمی پردیس، زاگرس، شیراز ، کرمانشاه و پالایشگاههای بندر عباس ، تبریز، شیراز و ... سرمایه گذاری نموده و با افزایش درآمد این شرکتها از محل سود تقسیمی  آنها، شناسایی درآمد می نماید. در کل اینطور می توان گفت که اگر شرکت‌های زیرمجموعه با نرخ رشد سود تقسیمی مواجه گردند این شرکت نیز می تواند با نرخ رشد سود مواجه گردد. بطورکلی ارزیابی شرکتهای سرمایه گذاری با روش خالص ارزش دارایی‌ها انجام می پذیرد. اما در این مقاله ما سعی داریم از منظر استراتژی سرمایه گذاری با هدف کسب سود نقدی این شرکت را مورد مطالعه قرار دهیم. 

در روش سرمایه گذاری فوق، به صنعت برتر توجه کرده و سود تقسیمی شرکتها و پایدار بودن آنها در شرایط مختلف اقتصادی را ملاک قرار می دهد و سعی می نماید تا حداکثر ظرف مدت 5 سال، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده را از محل دریافت سود نقدی، بازگرداند.

. در این مقاله فرض شده است که شخصی به طور مثال 15 اسفند 90 یک سهم پارسان را خریداری می کند ( تقریبا اولین روزهای ورود پارسان به بورس) و آنرا تا اول آذر  95 آنرا نگه داری می کند می خواهیم بررسی کنیم شخص مورد نظر در این زمان به چه میزان کسب منفعت کرده و سپس این سود را با سود حاصل از سپرده بانکی مقایسه می کنیم

برای سهولت کار فرض شده است هردو گروه (سپرده گزاران و سرمایه گذاران) از نرخ بهره ساده استفاده کرده اند برای سپرده بانکی به طور متوسط از میزان سالانه %22 استفاده شده است .

با نگاهی به سایت سازمان بورس در میابیم که قیمت هر سهم پارسان در 15 اسفند  90 مبلغ 550 تومان بوده است . صاحب سهم در دوره  پنج ساله در هفت مجمع شرکت کرده است شش مجمع عادی و یک مجمع فوق العاده جهت افزایش سرمایه. در جدول زیر سود حاصل از مجامع مورد بررسی قرارگرفته است:

تاریخ مجمع نوع مجمع سودتقسیمی هر سهم و درآمد سرمایه گذار
91/11/18 عادی سالیانه تقسیم سود 181 تومان سود هر سهم
91/11/18 فوق العاده افزایش سرمایه افزایش سرمایه معادل% 66.6 از محل آورده سرمایه گزار به ازای هر سهم 66.6 تومان واریز می کند و دارای  1.66سهم می شود
92/12/10 عادی سالیانه تقسیم سود 172 تومان سود هرسهم و با توجه به تعداد 1.66 سود دریافتی تقریبا برابر 286 تومان می شود
92/9/17  فوق العاده افزایش سرمایه افزایش سرمایه معادل% 50 از محل آورده،  سرمایه گزار به ازای هر سهم 50 تومان واریز می کند و با توجه به تعداد 1.66 سهم قبلی باید مبلغ 83 تومان واریز کند و دارای  2.5سهم می شود
93/10/30 عادی سالیانه تقسیم سود با توجه به تقسیم سود 150 تومانی و تعداد 2.5 سهم درامد سرمایه گذار 375 تومان
93/10/30 فوق العاده افزایش سرمایه افزایش سرمایه معادل% 100 از محل آورده ، سرمایه گزار به ازای هر سهم 100 تومان واریز می کند و با توجه به تعداد 2.5 سهم قبلی باید مبلغ 250 تومان واریز کند و دارای 5سهم می شود
94/10/30 عادی سالیانه تقسیم سود با توجه به تقسیم سود  68تومانی و تعداد 5 سهم درامد سرمایه گذار 340 تومان
94/7/16 فوق العاده افزایش سرمایه افزایش سرمایه معادل% 35 از محل آورده ، سرمایه گزار به ازای هر سهم 35 تومان واریز می کند و با توجه به تعداد 5 سهم قبلی باید مبلغ 175 تومان واریز کند و دارای 6.75سهم می شود
مجمع 95 عادی سالیانه تقسیم سود با توجه به سیاست تقسیم سود %90 و سود اعلامی 35 تومانی سود مجمع امسال حدود 31 تومان خواهد بود و با توجه به تعداد 6.75 سهم درامد سرمایه گذار

کل سرمایه گذاری سهامدار بابت سرمایه گذاری اولیه و مبالغ واریزی بابت افزایش سرمایه برابر 1125 تومان می باشد مجموع سود دریافتی سرمایه گذار برابر 1392 تومان می باشد و سهامدار حدودا دارای 6.75 سهم می باشد لذا دارایی سهامد ار با قیمت  روز 205 تومانی (2آذر 95) برابر 1383 تومان می باشد و لذا مجموع درامد سرمایه گذار از این سرمایه گذاری برابر 2776 تومان می باشد که با مقایسه با سرمایه گذاری 1182 تومانی اولیه میزان بازدهی رشد 146 درصدی دارایی را نشان می دهد.

  با فرض سود بانکی %22 میزان بهره دریافتی به صورت ساده برابر 605 تومان در هر سال خواهد بود که در یک دوره 5 ساله میزان دارایی شخص برابر 1155 تومان می باشد.

در نتیجه سود سرمایه گذاری در نمادپارسان حدود 2.4 برابر سپرده گذاری در بانک می باشد.

چند نکته :

1- در تحلیل فوق فرض شد سرمایه گذار در مجمع عادی امسال شرکت کند و سیاست تقسیم سود با توجه به اعلام شرکت نود درصد تعیین شد و با توجه به پایان سال مالی پارسان ( پایان شهریور) احتمالا مجمع عادی بزودی انجام می شود و سوابق پارسان نشان دهنده تقسیم سود فوری می باشد لازم به ذکر است در محاسبه سود بانکی ، این سود تا پایان سال 95 در نظر گرفته شد.

2- میزان سود پارسان در حالت بهره ساده در یک دوره 5 ساله تقریبا برابر سود بانکی با بهره %80 سالانه است

نتیجه گیری :

 در مقاله بالا با کمی محاسبه متوجه شدیم که سود سرمایه گذاری در نماد بنیادی پارسان در یک دوره 5 ساله و با فرض شرکت در مجامع بسیار قابل قبول بوده ( تقریبا سالی %100) . اما متاسفانه جنون نوسان گیری در بورس ایران و در نمادهای غیر بنیادی ، هر روز افزایش یافته و عزیزان تازه وارد پولهای خودرا به حرفه های های بازار تقدیم می کنند در حالیه با صبر و شناسایی نمادهای بنیادی می توان به سودهای بسیار خوبی  رسید و از مزایای مادام العمر این سهام   استفاده کرد. در آینده نیز سعی می کنیم سهامهای اینچنینی را بررسی و به خوانندگان معرفی کنیم