سرمایه گذاری در بورس با هدف خلق ثروت / بانک ملت

هدف سرمایه گذاری  در بورس  برای تمامی سرمایه گذاران بدست آوردن ثروت می باشد و غالبا افراد سعی می کنند از طریق خرید و فروش پی در پی و یا اصطلاحا نوسان گیری به این مهم دست یابند برای این مهم سرمایه گذار باید به طور همیشگی با بورس و هیجانات در ارتباط بوده بتواند از این راه سود  بدست آورد یک روش دیگر اینستکه شخص با دید بلند مدت در شرکتهایی با فاند قوی سرمایه گذاری کرده و سود دلخواه خودرا از طریق شرکت در مجامع بدون استرس بدست آورد.

 در این مقاله فرض شده است که شخصی به طور مثال 12 اردیبهشت 90 یک سهم بانک ملت را خریداری می کند و آنرا تا اول تابستان 95 آنرا نگه داری می کند می خواهیم بررسی کنیم شخص مورد نظر در این زمان به چه میزان کسب منفعت کرده و سپس این سود را با سود حاصل از سپرده بانکی مقایسه می کنیم

برای سهولت کار فرض شده است هردو گروه (سپرده گزاران و سرمایه گذاران) از نرخ بهره ساده استفاده کرده اند برای سپرده بانکی به طور متوسط از میزان سالانه %22 استفاده شده است .

با نگاهی به سایت سازمان بورس در میابیم که قیمت هر سهم وبملت در 12 اردیبهشت 90 مبلغ 218 تومان بوده است . صاحب سهم در دوره  پنج ساله در نه مجمع شرکت کرده است شش مجمع عادی و یسه مجمع فوق العاده جهت افزایش سرمایه (فرض کردیم سرمایه گذار در مجمع 94 هم شرکت کند). در جدول زیر سود حاصل از مجامع مورد بررسی قرارگرفته است:

تاریخ مجمع نوع مجمع سودتقسیمی هر سهم و درآمد سرمایه گذار
90/4/30 عادی سالیانه تقسیم سود 8 تومان سود هر سهم
90/11/9 فوق العاده افزایش سرمایه %25 از محل سودانباشته به هر سهم 0.25 اضافه می شود یعنی اکنون سرمایه گذار 1.25 سهم دارد
91/4/290 عادی سالیانه تقسیم سود با توجه به تقسیم سود 27 تومانی و تعداد 1.25 سهم درامد سرمایه کذار 34 تومان
91/7/2  فوق العاده افزایش سرمایه %65 از محل اندوخته به هر سهم 0.65 اضافه می شود یعنی اکنون سرمایه گذار 2.06 سهم دارد
92/4/30 عادی سالیانه تقسیم سود با توجه به تقسیم سود 16 تومانی و تعداد 2.06 سهم درامد سرمایه گذار 33 تومان
92/11/26 فوق العاده افزایش سرمایه % 21 از محل سود انباشته به هر سهم 0.21 سهم اضافه می شود که با توجه 2.06 قبلی اکنون سرمایه گذار 2.5 سهم دارد
93/4/30 عادی سالیانه تقسیم سود با توجه به تقسیم سود 33 تومانی و تعداد 2.5 سهم درامد سرمایه گذار 83 تومان
94/4/31 عادی سالیانه تقسیم سود با توجه به تقسیم سود 9 تومانی و تعداد 2.5 سهم درامد سرمایه گذار 23 تومان
مجمع سال 94 عادی سالیانه تقسیم سود با فرض تقسیم سود 30 تومانی و تعداد 2.5 سهم درامد سرمایه گذار 75 تومان

مجموع سود دریافتی سرمایه گذار برابر 255 تومان می باشد و دارایی سهامد ار با قیمت  روز 216 تومانی (30 خرداد 95) برابر 540 تومان می باشد و لذا مجموع درامد سرمایه گذار از این سرمایه گذاری برابر 795 تومان می باشد که با مقایسه با سرمایه گذاری 218 تومانی اولیه میزان بازدهی رشد 364 درصدی دارایی را نشان می دهد.

  با فرض سود بانکی %22 میزان بهره دریافتی به صورت ساده برابر 48 تومان در هر سال خواهد بود که در یک دوره 5 ساله میزان دارایی شخص برابر 458 تومان می باشد.

در نتیجه سود سرمایه گذاری در نماد وبملت حدود 1.7 برابر سپرده گذاری در بانک در بانک می باشد.

چند نکته :

1- همانطوریکه می دانید وبملت امسال قصد افزایش سرمایه %25 از محل سود انباشته دارد

2- میزان سود وبملت در حالت بهره ساده در یک دوره 5 ساله تقریبا برابر سود بانکی با بهره %50 سالانه است

 

نتیجه گیری :

 در مقاله بالا با کمی محاسبه متوجه شدیم که سود سرمایه گذاری در نماد بنیادی بانک ملت در یک دوره 5 ساله و با فرض شرکت در مجامع  قابل قبول بوده . اما متاسفانه جنون نوسان گیری در بورس ایران و در نمادهای غیر بنیادی ( به طور مثال تمامی نمادهای خودرویی و...) هر روز افزایش یافته و عزیزان تازه وارد پولهای خودرا به حرفه های های بازار تقدیم می کنند در حالیه با صبر و شناسایی نمادهای بنیادی می توان به سودهای بسیار خوبی  رسید و از مزایای مادام العمر این سهام   استفاده کرد. در آینده نیز سعی می کنیم سهامهای اینچنینی را بررسی و به خوانندگان معرفی کنیم