سخنی با خوانندگان اریسا بورس

اگر می خواهیم اسیر صفهای خرید و فروش نشویم اگر می خواهیم سرمایه هایمان به سفته بازان بازار ندهیم فقط یک راه دارد و آنهم تحلیل است چیزی که بیشتر از هرچیزی فقر آن در بورس تهران احساس می گردد. هدف این سایت تحلیل بنیادی و تکنیکال سهام بورس تهران است. تا بتوانیم از این طریق سرمایه هایمان را افزایش دهیم. مطمئننا تحلیل های بنیادی و تکنیکال این سایت خالی از اشکال نیست از کلیه خوانندگان تقاضا می شود تا اشکالاتمان را یاد آور شوند تا با اصلاح آن بتوانیم روز به روز بر محتوای سایتمان بیفزاییم.

بررسی سود شپاکسا براساس عملکرد نه ماهه از کارگزاری آراد ایرانیان
نگارش: سوم آبان نود چهار
بررسی گزارش شش ماهه پاکشو
نگارش: سوم آبان نود چهار
بررسی گزارش شش ماهه خودرو از سایت اقتصاد نیوز
نگارش: سوم آبان نود چهار
بررسی گزارش شش ماهه وخاور
نگارش: سی مهرماه نود چهار
بررسی گزارش شش ماهه فولاد کارگزاری آبان
نگارش: سی مهرماه نود چهار
بررسی گزارش شش ماهه زاگرس
نگارش: بیست وهفتم مهر نود چهار
بررسی NAV پارسان از دیلی تحلیل
نگارش: بیست وهفتم مهر نود چهار
بررسی عملکرد تحلیل بنیادی لیزینگ ایرانیان از شرکت مشاوره سرمایه گزاری بی ام ای تحلیل
نگارش: بیست ویکم مهر نود چهار
بررسی عملکرد سه ماهه کنتور سازی ایران از شرکت مشاوره سرمایه گذاری امین آفاق
نگارش: بیست ویکم مهر نود چهار
نگاهی به کتوکا و برسی قیمتی سهام
نگارش: نوزدهم مهر نود چهار
تحلیل سود 94 بانک کار آفرین از کارگزاری آبان
نگارش: پانزدهم مهر نود چهار
گزارش جامع از 13 صنعت بورس
نگارش: چهاردهم مهر نود چهار
تحلیل بنیادی شاوان از کارگزاری آراد ایرانیان
نگارش: چهاردهم مهر نود چهار
نگاهی بنیادی به سکارون از کارگزاری آزاد ایرانیان
نگارش: چهاردهم مهر نود چهار
غفارس در چه قیمتی ارزنده است
نگارش: ششم مهر نود چهار
تحلیل بنیادی شیران از کارگزاری آراد ایرانیان
نگارش: پنجم مهر نود چهار
تحلیل بنیادی سیمان خوزستان از کارگزاری آراد ایرانیان
نگارش: پنجم مهر نود چهار
تحلیل بنیادی سرمایه گزاری توسعه ملی (وتوسم)
نگارش: دوم مهر نود چهار
بررسی گزارش سه ماهه آکنتور
نگارش: سی شهریور نود چهار
بررسی بنیادی بمپنا از کارگزاری نهایت نگر
نگارش: بیست چهارم شهریور نود چهار
بررسی خالص ارزش گزارس ثپردیس در آستانه ورود به بورس
نگارش: بیست چهارم شهریور نود چهار
بررسی گزارش سه ماهه تکمبا
نگارش: بیست چهارم شهریور نود چهار
بررسی خالص بررسی بنیادی مبین
نگارش: بیست چهارم شهریور نود چهار
بررسی خالص ارزش دارایی آ س پ
نگارش: بیستم شهریور نود چهار
بررسی بودجه بانک تجارت از شرکت مشاوره سرمایه گزاری ابن سینا مدبر
نگارش: بیستم شهریور نود چهار
بررسی بودجه قشیرین از سایت همفکران
نگارش: بیستم شهریور نود چهار
بررسی بودجه شپدیس از شرکت مشاوره سرمایه گزاری آرمان آتی
نگارش: بیستم شهریور نود چهار
بررسی بنیادی شبندر
نگارش: شانزدهم شهریور نود چهار
بررسی بنیادی شراز
نگارش: شانزدهم شهریور نود چهار
بررسی شلیا به بهانه عرضه اولیه سهم
نگارش: سیزدهم شهریور نود چهار
احتمال تعدیل منفی در شخارک
نگارش:دوازدهم شهریور نود چهار
تحلیل بنیادی خساپا
نگارش:دهم شهریور نود چهار
تحلیل بنیادی غمارگ
نگارش:دهم شهریور نود چهار
بررسی گزارش سه ماهه خپارس
نگارش: نهم شهریور نود چهار
کار سخت شبندر در سود سازی
نگارش: هشتم شهریور نود چهار
بررسی بنیادی بانک خاور میانه
نگارش: پنجم شهریور نود چهار
بررسی بیمه کوثر
نگارش: سوم شهریور نود چهار
بررسی گزارش سه ماهه خاهن
نگارش: سوم شهریور نود چهار
بررسی بنیادی خاهن
نگارش: دوم شهریور نود چهار
چند توصیه از معروفترین بورس باز تاریخ
نگارش: بیست وهشتم مرداد نود چهار
مقایسه گزارش سه ماهه خودرو سازها
نگارش: بیست و هشتم مرداد نود چهار
بررسی گزارش سه ماهه دارو سازی اسوه
نگارش: بیست وهفتم مرداد نود چهار
بررسی و مقایسه بانک ها : سود خالص
نگارش: بیست و هفتم مرداد نود چهار
تحلیل بنیادی شنفت
نگارش: بیست و هفتم مرداد نود چهار
تحلیل بنیادی شرکت نفت پاسارگاد
نگارش: بیست و هفتم مرداد نود چهار
نگاهی بنیادی به شرکت نفت سپاهان
نگارش: بیست و هفتم مرداد نود چهار
بررسی کوتاه فایرا
نگارش: بیست و هفتم مرداد نود چهار